gszszlogo GSZSZ

Közös

Tovább

Tisztelt Munkavállalók, Tisztelt Érdeklődők!

Az utóbbi időben napvilágot látott néhány sajtóorgánumban, hogy Makón változás állt be a Munkáltató gondolkodásmódjában, továbbá megjelent dr. Keszte Róbert nyilatkozata, melyben a makói szakszervezetünket rossz színben feltüntetve ismerteti meg a Continental vállalatok gondolkodásmódját a munkavállalói érdekképviseletek funkcióját tekintve.

A szakszervezet részéről üdvözlendő események is történtek Makón. Elsőként a Szegedi Ítélőtábla Mpkf.1.45.001/2024/2. számú jogerős végzésében megállapította, hogy a makói munkáltató megsértette a szakszervezettel való együttműködési kötelezettségét, információkat, adatokat tart vissza, érdemi kommunikációt nem folytat stb. Ezután pár nappal bejelentették, hogy Szűrszabó Levente ügyvezető másnaptól nem dolgozik a ContiTech Fluid Automotive Hungária Korlátolt Felelősségű Társaságnál. Ezt követően egy sajtócikkben bejelentették, hogy az év végéig 90 fő munkaviszonya megszűnik és a munkáltató ezt a létszámcsökkenést a távol-keleti munkások köréből képzeli el.

A Gumiipari Szakszervezeti Szövetség üdvözli az eredményeket, örömmel veszi tudomásul, hogy a bíróságon bebizonyosodott a munkáltató jogsértő eljárása, valamint a munkáltató végrehajtott egy szükséges személycserét és az egyik legfontosabb, hogy megbecsülni látszik a régi, tapasztalt munkavállalókat. Azonban szakszervezetünk kifejezi sajnálkozását amiatt, hogy a makói Continental az általunk helyeselt eljárás előtt túl sok tapasztalt és a céghez lojális munkavállalót fosztott meg munkájától és megélhetésétől, emellett tudomásunk szerint még mindig tartanak korábbi munkakörükre alkalmatlan munkásokat parkolópályán fizetés nélkül. Továbbra is szomorúnak tartjuk, hogy a szakszervezet és azok vezetői, mint magánemberek ellen túl sok általunk értelmetlennek, drágának és indokolatlannak ítélt jogi eljárást indított amiatt, hogy ezeket a problémákat jeleztük feléjük, de miután nem történt érdemi intézkedés, felemeltük kicsit a szavunkat és a nyilvánosság érdeklődésére is reagáltunk.

Nincsenek azonban olyan illúzióink, hogy ez a gondolkodásmódbeli pálfordulás tartós és igazi lenne, hiszen dr. Keszte Róbert „országigazgató” (akármit is jelentsen ez a funkció, hiszen amikor az Üzemi Tanácsok ún. „Központi Üzemi Tanácsot” akartak létrehozni, akkor a munkáltató ezt meggátolta azzal, hogy a magyar Continental telephelyek különálló és egymástól független jogi entitások…) azt nyilatkozta, hogy: ”A helyi konfliktusunkat elsősorban az okozza, hogy a makói szakszervezet gyakran nem tartja szem előtt a vállalat hosszútávú céljainak támogatását.”

Fontos kihangsúlyoznunk, hogy a szakszervezetek feladata nem a munkáltató stratégiájának támogatása! A szakszervezetnek nem feladata a tőkések még gazdagabbá tétele a munkavállalók kárára! A szakszervezeteknek nem feladata a munkáltató támogatása abban, hogy akár robotokra, vagy távol-keleti munkásokra cseréljék a tapasztalt hazai munkaerőt!Viszont annál inkább feladata a munkavállalók életének, testi épségének megvédése, a családi körülményeiben bekövetkező indokolatlan károk elkerülésének, de legalább mérséklésének elősegítése. Rendkívül veszélyesnek és aggasztónak tartjuk a Makón és most már máshol is tapasztalt azon jelenséget, miszerint munkavállalók tömegei lesznek rosszul, a vegyi anyagok tüneteket okoznak Nekik, majd az erre való figyelmeztetés után a hatóság kivonul és megállapítja, hogy nincs határértékű szennyezés. Korábban évek, évtizedek kellettek ahhoz, hogy legyen kimutatható hatása egy vegyi szennyeződésnek, ma meg már az új vegyszereknél a mellékhatások és az egészségre gyakorolt hatásuk azonnal érezhető, tapasztalható és még sincs határértéken?? Hogy lehet ez? Ennek magyarázata álláspontunk szerint nagyon egyszerű: A határértékek nem jól vannak megállapítva.

Összegezve: A szakszervezetünk örömmel fogadja a Makóról érkező javuló tendenciát, de korántsem tartja elegendőnek, ezért a munkát folytatnunk kell. Mi azért küzdünk, hogy ne legyen több munkavégzéssel összefüggő okra visszavezethető csonkolt végtag, csonkolt tüdő, vérző orrok, megégett emberek, kioperált csontok és halálesetek… Minket nem a cég hosszútávú stratégiai céljai irányítanak vagy vezérelnek, hanem a munkavállalók és családtagjaik érdeke, az ő védelmük. Igenis hangot emelünk mellettük, kiállunk és felszólalunk, mert ez a feladatunk. És nem gátak vagyunk, hanem a problémákat akarjuk megoldani együttműködve, ha ebben a munkáltató megfelelő partner. Az igazi együttműködő szándék ugyanis az eredményeken és a munkavállalók megelégedésén keresztül együtt mérhető, nem pedig üres, valódi tartalom nélküli „kommunikációs és konzultációs frázisok” sokaságán.Üdvözlettel

Radics Gábor GSZSZ elnök