gszszlogo GSZSZ

Közös

Tovább

Rólunk

Ha a működési területünkön lévő munkáltatók valamelyikénél dolgozik,
csatlakozzon hozzánk.

TAGFELVÉTEL

Tagszervezeteink

logo-1
logo-2
logo-3
logo-4
logo-6

5

Tagszervezet

1300

Képviselt dolgozó

5

Sikeres munkaügyi per

Tisztségviselőink

Nem tudja hol kezdje?

SEGÍTÜNK

Galéria

Nekik már segítettünk

Híreink

Eredmény a makói gyár ügyében.

Mint azt korábban jeleztük, a makói Continental telephelyen nehéz helyzetben vannak a kollégáink. A vezetés hajthatatlan volt, de szerencsére úgy tűnik, lecsengőben van a járvány első hulláma, így a munkáltató enyhít a körülményeken. Ismereteink szerint saját felelősségre már használhatóak a hűtők, mikrók és az étkezők, továbbá az öltözők.

Itt álljunk meg egy pillanatra. Saját felelősségre! Álláspontunk szerint a 3/2002. SzCsM-EüM. együttes rendelet által előírtak biztosítása a munkáltató kötelezettsége, továbbá a munkáltatónak objektív felelőssége van a munkahelyeken, ezért a "saját felelősség" véleményünk szerint értelmezhetelen. A probléma tisztázása érdekében állásfoglalást kértünk a Kormányhivatal Munkaügyi osztályától.

Ezen állásfoglalást a napokban kaptuk meg, és bennünket igazolt. Elsőként rögzíti a vonatkozó jogszabályhelyeket, rögzíti, hogy a veszélyhelyzet miatt milyen eltéréseket enged munkáltatói oldalon, majd részletezi a munkáltatók által elvégzendő járványügyi feladatokat. Végezetül kimondja, hogy ezen szabályok és intézkedések mellett is szükséges biztosítani a munkavállalók számára a kulturált étkezési, tisztálkodási és munkabiztonsági körülményeket.

Sajnos azonban ennek a munkáltatónak mindig van egy sajátos jogértelmezése ezekre az esetekre is, ezért vajmi kevés esély van arra, hogy az esetleges második hullámban nem fogja ugyanezekkel a szükségtelenül túlzó intézkedésekkel terhelni az amúgy is elcsigázott munkavállalóit, annak ellenére, hogy a többi Continental telephely jobbára tudta normálisan kezelni ezt a szörnyű helyzetet. De annyi haszna mégis van, hogy akinek kell, szívesen át tudjuk adni ezen állásfoglalást, hátha a saját munkáltatójuknál sikeresebben fel tudják használni. Nekünk meg marad a folyamatos harc, amiben időnként kisebb-nagyobb eredményt el tudunk érni.Üdvözlettel:
Radics Gábor - elnök

Szolidaritás és válságkezelés.

A koronavírus és az autóipar problémái sajnos nehéz helyzetbe hoztak több magyarországi Continental üzemet. Ezt a telephelyek vezetései különböző módon kezelik. Míg például Szegeden a cégvezetés gyors és professzionális kezeléssel a közös teherviselés és a munkavállalók egészségvédelme mellett tette le a voksát, addig a makói Continental telephely vezetése már kiadta a munkavállalók szabadságának túlnyomó részét és nem kíván élni a kormányzati támogatással. Helyette részmunkaidős foglalkoztatást kért, melyet a suttogó propaganda után (elhíresztelték, hogy aki nem fogadja el, a lesz elbocsátva, ráadásul a munkahelyi vezetők tudni fogják, ki nem fogadja el a módosítást) a munkavállalók 90% ezt elfogadta, de a munkáltató semmilyen garanciát nem tudott és nem is akart vállalni arra, hogy ezen erőfeszítések ellentételezéseként próbálja elkerülni a további létszámleépítést.

Így kijelenthető, hogy ismét a munkások viszik a vállukon a vállalatot, ahogy tették ezt a 2008-2009-es válság idején is. Akkor minden munkavállaló kért fizetés nélküli szabadságot, melyért cserébe azt az ígéretet kapták, hogy így nem lesz leépítés. De sajnos mégis lett. Több száz ember került az utcára, annak ellenére, hogy előzetes hírek szerint néhány hónap múlva komoly termelésfelfutás következett be. Ez már szerencsére történelem, de úgy tűnik a cég vezetése nem tanult a korábbi válságból. 2009 után volt szó alapítvány létrehozásáról, de a tárgyalások megakadtak. Viszont a vállalatnál sportegyesület alakult, melyet évente 10 milliós nagyságrendű támogatással finanszírozott a vállalat.

Nos, vizsgáljuk meg, hogy most mit jelent a munkavállalóknak a kiesés? Az alapbérük 25%-nak kiesése magával hozza pótlékok csökkenését is. Az alapbéren felül, 20% prémiumot is kaptak, amit a jelenlegi körülmények között nem valószínű, hogy tudnak majd teljesíteni. Ez azért is valószínűsíthető, mert nincs akkora megrendelési volumen és azért is, mert a munkáltató a követelményeket és a prémiumrendszert nem igazította a jelenlegi körülményekhez. A jövedelmek kiesése a megszokotthoz képest elérheti akár az 50%-ot is. Itt felmerül a kérdés, hogy jogos-e úgy követelményt felállítani, hogy a feltételek nincsenek biztosítva a teljesítéshez?

Bár keveselljük az állami segítséget, a munkáltató még ezt sem veszi igénybe. Ezért a Makói Gumiipari Szakszervezet több mint 10 millió forint támogatás kiosztásáról döntött, amit a tagok megsegítésére fognak fordítani. A támogatást nem veszik igénybe a szakszervezet tisztségviselői, továbbá Hajdú Roland titkár nem írta alá a munkáltató kérésére a bércsökkentési szerződést, de a jövedelméből a szóban forgó 25%-ot szintén a tagok támogatására utalja át, segítve azokat, akik különösen nehéz helyzetbe kerültek.

Ehhez csatlakozik a Szegedi Gumigyár Szakszervezeti Alapszervezete is 1 millió Ft összeggel. Ennek lebonyolításához a Vegyészkassza alapítvány segítségét kérték és remélik, hogy az alapítvány és a Magyar Vegyipari, Energiaipari és Rokon szakmákban dolgozók szakszervezeti szövetsége (VDSZ) is hozzájárul a tagok támogatásához. A segélyek elosztásánál kiemelt támogatás jár az egyedül álló szülőknek, akiket a cég nem támogat, hiszen álláspontjuk szerint ez állami feladat lenne. Fontos kiemelni, hogy a hatályos magyar törvényeknek megfelelően a Makói Gumiipari Szakszervezet lehetőségeihez mérten csak a tagjait támogathatja. Tehát sajnos azok a munkatársak, akik nem tagok, vagy a másik szakszervezet (CDFSZ) tagjai, ők sajnos továbbra is nehéz helyzetben vannak.

Üdvözlettel:
Radics Gábor - elnök

Fejlemények a Continental kollektív megállapodásaiban és a vitás kérdéseinkben

Felemás érzések töltenek el az eredményeink kapcsán. Bár a makói és a váci telephelyeken is bérmegállapodás született, ez nem elsősorban a munkáltató érdeme. Mint ahogyan több Magyarországi Continental telephelyen, a szakszervezet tekintettel volt a munkáltató általános rossz helyzetére. Tudvalévő, hogy az autóipar gyengélkedik, illetve más ipari szektor is hasonló cipőben jár, ezért a szakszervezeteink egyhangúlag amellett tették le a voksot, hogy félre kell tegyük a harcot, és most támogatnunk kell a munkáltatókat. Idén tehát kollektív megállapodásokat kötöttünk, melynek ugyan a mértékével nem vagyunk elégedettek, de sérült "ellenfelet" becstelen volna támadni.

Az előző hírben elővezetett egyik témára térve tájékoztatni szeretném a Tisztelt Érdeklődőket, hogy végre sikerült Makón is munkavédelmi bizottságot alapítani. A bizottság tagjai között többen vannak, akik valódi munkavédelmi képviseletet akarnak ellátni, ezért reméljük, hogy javulni fog a cég munkavédelmi és egészségügyi helyzete. Erre szükség is van, hiszen a makói telephelyen a tavalyi év végén nagyságrendileg 400 fő munkaviszonya szűnt meg, mely munkavállalók 15%-a munkavédelmi alkalmatlanság miatt került elbocsátásra. Viszont örömömre szolgált, hogy nemrégiben egy orvos-professzort alkalmazott a Continental AG konszern-szintű egészségügyi, munkavédelmi és környezetvédelmi vezetőként, aki a legutolsó elnökségi ülésünkön szakmai támogatásáról biztosított. Ezek tudatában remélhetőleg a munkáltató nem fog több munkahelyen bekövetkezett balesetet átminősíteni és érdemben fog javulni a cég munkavédelmi helyzete.

A váci üzemi tanács ügyében viszont sajnos nem történt előrelépés. A cégcsoport európai üzemi tanácsának elnöke is próbálta rendezni az ügyet, de egy részletező megbeszélés során Ő is megértette, hogy a váci üzemi tanács választása nem lehetett jogszerű. Azonban a fellebbezési határidő egy üzemi tanács választásakor 5 nap, mely idő alatt lehetetlen érdemi kifogással élni, ezért az üzemi tanács választás eredménye nem támdható. Természetesen nem kaptunk lehetőséget arra, hogy tájékoztassuk a kollégákat erről annak érdekében, hogy visszahívják a hibás eljáráson választott tisztségviselőket. Az, hogy ezt ők hogy élik meg, az pedig a lelkiismeretükre van bízva.

Mint azt korábban elővezettem, a makói ügyvezetés a szakszervezet zárt Facebook csoportjában lévő tájékoztatóm miatt perrel fenyegetett, mely fenyegetését most be is váltotta. Az eljárás elindult ellenem, mégpedig magánemberként pereltek be. Ezt azért tartom abszurdnak, mert magánemberként nem érdekelnek. Magánemberként nincs velük ügyem, és álláspontom szerint magánemberként nincs joguk zaklatni, magánvagyonom elvonásával fenyegetni. Vélhetően szövegértési zavarokkal küszkodnek, és nem tudnak különbséget tenni az "Europaforum elnökségi tag" és az "Europaforum nevében" formulák között. Míg az első csak arról szól, hogy anak a testületnek a tagja vagyok, ami ténykérdés, utóbbi viszont, hogy a testület nevében járnék el, ami nyilvánvalóan csak felhatalmazás alapján lehetséges. Szóval hamarosan eldől, hogy a munkáltatónak van-e joga korlátozni a tisztségünkből fakadó véleményünk kinyilvánítását, joga van-e a saját szervezetünk zárt belső kommunikációs csatornáit feltörni, abban kutakodni. Szomorú lennék, ha ez jogos lenne, hiszen az már az orwelli negatív utópia, az Equillibrium, a gondolatrendőrség megtestesülése lenne. És ezek ellen a lehető leghatározottabban fel fogok lépni.

Üdvözlettel:
Radics Gábor - elnök

Forró őszre számítunk a makói és a váci Continental telephelyeken is.

Sajnos újra itt a cselekvés ideje. A makói és a váci Continental telephelyen számos jogsértés fordult elő az utóbbi időben. Munkáltató tévedésből avagy szándékosan (ez egyelőre nem tisztázott) a nyereségrészesedést szabályozó nemzetközi kommunikációt félrefordítva adta ki, minek értelmében az április elején elbocsátott munkavállalók nem részesültek ebben a juttatásban. Később, mikor a munkavállalók és a képviseleti szervezetek ezt kifogásolták, a munkáltató kompenzálta Őket. Hasonló a helyzet a 13. havi fizetés részarányos kifizetésével is, amit az érintettek csak a szakszervezet aktív közreműködésével tudnak megszerezni. Álláspontunk szerint ez sem a cégcsoport belső szabályzatainak, sem a korrekt együttműködés alapelveinek nem felel meg, ezért ez ellen ebben a formában is szót emelünk.

Ennél sokkal komolyabb problémának tartom, hogy Munkáltató figyelmen kívül hagyja a Kormányhivatal Munkaügyi és Munkavédelmi szakigazgatási szervének iránymutatását és rendszeresen elutasítja a munkabalesetek "munkabaleseti" státuszát. Ezt jelenleg könnyen megteheti, hiszen tavaly a makói telephelyen jogi eljárásokkal fenyegetődzve és a választási bizottságot jogsértéssel vádolva komoly kampányt folytatott, minek eredményeképp (általunk vélelmezetten) a munkavállalókat eltántorította a szavazástól és érvénytelen lett a választás. Jelenleg tehát nincs Makón munkavédelmi képviselő, aki figyelemmel tudná kísérni az esetleges munkátatói tévedéseket, vagy visszaéléseket.

A harmadik komoly problémánk, hogy a munkáltató és a munkáltató segítségével létrehozott, közös munkájuk eredményeképpen Makóra is beszivárogtatott váci szakszervezet, egymással kollaborálva megakadályozzák az érdemi érdekvédelmi munkát. Erre számos közvetett és közvetlen bizonyítékunk van. Kezdve munkáltató elismerő e-mailjétől, a váci üzemi tanáccsal kötött törvényellenes bérmegállapodáson át, a munkáltató által vásárolt "sportszakosztályon" keresztül évente milliós összeggel támogatott, a makói telephelyen dolgozó váci szakszervezeti vezetővel bezárólag.

Mindezek mellett a váci telephelyen tavaly lejárt az üzemi tanács mandátuma. Az illetékes személy, vagy személyek nem gondoskodtak az új választás kiírásáról időben. A választási bizottság 2019. április 30-án kiadott dokumentuma alapján viszont az üzemi tanács kérte fel a kollégákat, akik a választást lebonyolították. Ezért a választás jogilag véleményem szerint semmis, miután az előző üzemi tanács jogutód nélkül megszűnt. Viszont a bíróság felé 5 napon belül kellett volna benyújtani a panaszt, ami lehetetlen volt. Ezért tájékoztatni szerettem volna a váci munkavállalókat, hogy célszerű lenne visszahívni a jogszerűtlenül és többek által panaszoltan más szabálytalanságokat is tartalmazó választás útján megválasztott testületet, és egy új választásra kellene sarkallni a váci szakszervezetet.

Ezen cselekményeket próbáltam kezelni a Continental vállalatcsoportban betöltött nemzetközi tisztségemen keresztül, de ez sikertelen volt. Sőt, perrel fenyegettek, ha nyilatkozom, mint Europaforum elnökségi tag. Ezért nem maradt más hátra mint az, hogy a gumiipari szakszervezet vezetőjeként felkerestem Makón az összes polgármesterjelöltet, és az eszközeikhez mérten segítő támogatásukat kértem ezügyben. Tettem ezt azért, mert a német szakszervezeti kollégák is azt javasolták, ha igazi eredményt akarunk elérni, a nyilvánossághoz kell fordulnunk. Az ezzel kapcsolatos akciókról hamarosan értesülni fog a Tisztelt Tagság és a Tisztelt Érdeklődők.

Üdvözlettel:
Radics Gábor - elnök

Sikeres volt a közös demonstráció

2019. január 22-én, a zord időjárási viszonyok és a komoly, munkáltatói lobbi okozta nehézségek ellenére sikeresen, rendbontás nélkül zajlott le a félpályás útlezárási akció. Az eredmény tekintetében beszámolhatunk arról, hogy (vélelmezzük, hogy az esemény hírénk hatása ebben közrejátszott) január 18-án a Continental AG kiadott egy nyilatkozatot, miszerint Magyarországon nem fog élni sem a 400 óra lehetőségével, sem a 36 havi munkaidőkerettel. Ezt egyelőre elegendő eredménynek értékeltük, ezért (továbbá mert a követelések többi pontja nem egyenlően vonatkozik a telephelyekre) úgy határoztunk, hogy a figyelemfelhívás után visszavonulunk a tárgyalótermek magányába, megpróbáljuk helyi szeinten rendezni az ügyeket.

Meg kell mondjam azonban, hogy több munkáltató hozzáállását kritikán alulinak értékelem. A világon már nagyon sok helyen előfordult, hogy gyárak előtt demonstráltak munkavállalók. Ehhez jogunk van. Én azt gondolom, ezt kellő méltósággal kellett volna fogadniuk és nem kellett volna olyan blődségeket nyilatkozniuk, miszerint attól tartanak, hogy a szélsőséges demonstrálók megtámadják a gyárat. Az esemény egy célzott és összehangolt figyelemfelhívás volt, mellyel nem kárt, termeléskieseést akartunk okozni, pusztán a követelések közzétételével és a potenciális kapcsolódó veszélyek hangoztatásával ráírányítottuk a figyelmet több olyan tényezőre amelyek nem jelentek meg a köztudatban, viszont rendkívül súlyos következményekkel járhatnak. Hiszen a végletekig túlterhelt munkavállaló időzített bombaként jár-kel a munkahelyen, mellyel társaira és önmagára is rendkívül veszélyes. Úgy vélem, ez az üzenet is átment, a demonstráció elérte célját, ezért ezt az együttműködést lezártuk.

Üdvözlettel:
Radics Gábor - elnök

portfolio-5

Megállapodás a Mi Hazánk Mozgalom és a Gumiipari Szakszervezeti Szövetség között

2019. január 14-én, a képviselői irodaházban történt megbeszélés során a Mi Hazánk Mozgalom és a Gumiipari Szakszervezeti Szövetség vezetői együttműködési megállapodást kötöttek a munkavállalók érdekében. Felek elköteleződtek amellett, hogy pártpolitikai attitűd nélkül, kizárólag szakmai alapon szerződnek. Az együttműködés első eleme összehangolt országos akció, melyben a Mi Hazánk Mozgalom félpályás útlezárásokkal támogatja a Gumiipari Szakszervezeti Szövetség törekvéseit, követeléseit. A helyszínek és a pontos időpont tekintetében később informáljuk a tisztelt kollégákat, szimpatizánsokat és érdeklődőket.

Üdvözlettel:
Radics Gábor - elnök

portfolio-5

Feszült helyzet a gumiipar területén

A gumiiparban (mint az ipar sok más területén), rendkívül veszélyes körülmények között dolgoznak a munkavállalók. A gépek több száz kilós húzóerővel, többezer tonna nyomóerővel, 160 bar nyomással és 160 fokos hőmérsékleten dolgoznak. Ilyen húzó és nyomóerő hatására az emberi csont hurkapálcaszerűen roppan szilánkosra és az ilyen magas hőfokon másodpercek alatt elhal a megégett bőr, ami után a gyógyulás csak bőrátültetéssel lehetséges. A könnyebb érthetőség kedvéért, a Terminátor 1 című film végén egy, a mieinkhez hasonló prés roppantja össze a robotot.

A szektorban tehát ha bekövetkezik egy baleset, jó eséllyel súlyos következményekkel jár. Tapasztalataim alapján, a balesetek kialakulásának vezető okai között van a munkavállalói figyelmetlenség, felelőtlenség. Ugyanakkor egyre előkelőbb helyre kerül a munkáltatói felelősség kérdésköre is, hiszen egyre több esetben alakul ki munkabaleset a munkáltatói költségcsökkentés, hatékonyságnövelés miatt. Munkáltatók egyre több esetben alkalmaznak nem megfelelő minőségű eszközöket illetve nincs biztonságos munkavégzést garantáló elegendő kezelői személyzet.

Nem javít a helyzeten, hogy 2010 óta megduplázódott az elrendelhető túlórák száma. Számos tanulmány állapította meg, hogy bizonyítható összefüggés van a fokozódó munkahelyi megterhelés és a munkabalesetek számának emelkedése, azok súlyossága között. Ezért szövetségünk, csatlakozva a többi szakszervezet, civil szerveződés és ellenzéki párt kezdeményezéséhez, fel kíván lépni a minden szakmai érvet figyelmen kívül hagyó módon elfogadott törvény ellen. Ennek részleteiről a későbbiekben informáljuk az érdeklődőket.

Üdvözlettel:
Radics Gábor - elnök

Forduljon hozzánk bizalommal

Székhely: 1068 Budapest, Benczúr utca 45.

Írjon nekünk